Adakah…

Adakah yang sanggup menolaknya bila Ia telah memanggil?
Biarkan sepenuhnya, pasrahkan seluruhnya,
luruhkan, tundukkan…